Couperus-illustraties toch uitgegeven (Trouw, 26 maart 2014)

Bericht in dagblad Trouw over de geïllustreerde uitgave Psyche en Fidessa.